Декларация за Поверителност

Декларация за Поверителност

Благодарим ви, че www.CartoonNetwork.bg – уебсайт, управляван от Turner Broadcasting System Europe Limited („TBSEL“, „ние“или „нас“). Настоящата Декларация за поверителност разяснява как използваме събираната от нас информация за вас, както и изборът, който правим относно начина на събиране и използване на данните ви.
За целите на настоящата Декларация за поверителност всяко упоменаване на „родител“ще включва и смисъла на „законен настойник“.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

На някои от нашите уебстраници можете да поръчвате продукти, да участвате в конкурси, да гласувате в анкети или по друг начин да изказвате мнение или да се абонирате за някоя от услугите ни, като например нашите онлайн бюлетини, или да участвате в някой от нашите онлайн форуми или общества. Типовете информация, които може да се събират на тези страници, включват: вашето име, електронен адрес, пощенски адрес, телефонен/мобилен номер, вашия пол и дата на раждане. Изискваме тези подробности, за да можем да ви предоставим услугата или продукта (например, за да изпращаме награди, екстри по електронна или обикновена поща), да отговаряме на всякакви ваши въпроси и да гарантираме, че заявяваме и получаваме надлежно съгласие от вас или вашите родители.
Възможно е да поискаме от вас и друга информация, включително, но не само по отношение на: вашите интереси, мнения и начина, по който използвате услугите на Cartoon Network, с цел да ни помогнете в нашите инициативи и за да подобрим разбирането си за потребителските тенденции и модели.
Ако сте на възраст под 16 години и участвате в дейност, изискваща събирането и задържането на ваши лични данни, които да позволят непрекъснатото разпознаване или регистрация за конкретна функционалност, като например MyCN, ще помолим да ни предоставите електронния адрес на ваш родител, за да можем да получим разрешение от него за обработката на личната ви информация. Не събираме съзнателно имена и електронни адреси от никого на възраст под 16 години за тези типове дейности, без да уведомим неговите родители по електронна поща и да им дадем възможност да дадат съгласието си личните данни на децата им да бъдат включени в съответната база от данни за тази дейност. По време на периода, когато се иска родителско съгласие, профилът ви ще бъде временно задържан в нашата база от данни. Ако не получим съгласието на ваш родител, ще изтрием получените от вас данни в рамките на разумен период в съответствие със Закона за защита на данните от 1998 г. При събиране на личните ви данни, за да ви позволим да участвате в конкурс или други подобни еднократни дейности, конкретните условия за участие в тази дейност ще ви предоставят допълнителна информация относно събирането и обработката на тези данни.
На някои от нашите уебстраници може да имате възможност да въведете информация за други хора. Например може да въведете името и електронния адрес на дадено лице, за да изпратите електронна поздравителна картичка, и ако поръчвате подарък онлайн и искате да го изпратите директно на получателя, може да въведете името и домашния му адрес. Типовете информация, които могат да се събират за други хора на тези страници, включват: име на получателя, пощенски и електронен адрес. Ще използваме тази информация само с цел предоставяне на заявения продукт или услуга. Молим ви да гарантирате, че сте получили съгласието на всяко едно лице преди предоставянето на личните му данни и че не предоставяте информация относно лица под 18-годишна възраст.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Може да предлагаме игри и други изтеглящи се приложения (обикновено наричани „Приложения“) чрез различни платформи на трети страни (като например магазина за приложения на Apple iTunes, Google Play и т.н.). В общия случай нашите приложения включват характеристики, функционалност и съдържание като например игри, видеоклипове и дейности. TBSEL не събира съзнателно информация, разкриваща самоличността, от деца на възраст под 16 години чрез нашите приложения. Данните, които се събират в приложението, могат да варират според приложението, но ще включват данните, предоставяни от потребителя при изтегляне и ползване на приложението. Например за някои наши приложения от вас може да се изисква първо да се регистрирате и да създадете профил при нас (например с потребителско име, парола или електронен адрес), преди да ги използвате. Други приложения може да изискат допълнителни данни от вас, като например информация, свързана с транзакция (например, когато извършвате покупки или се отзовете на оферта). Може също да използваме информация, предоставена от вас, за да се свържем с вас, когато ни потърсите за помощ. Ако взаимодействате със сайтове и приложения на социални медии на трети страни, може да имаме достъп до определена информация от профила ви в социалната медия, като потребителското ви име, профилната ви снимка, информация за приятели и последователи, както и съдържанието, качено или видяно чрез социалната медия. Когато използвате платформите и приставките за установяване на контакти на социалните медии, споделяте информацията си с тях и ползването от тяхна страна на информацията ще е предмет на практиките за поверителност на сайта на съответната социална медия. С цел да се подпомогне дизайнът, функционалността, ефективността и съдържанието на нашите приложения, обикновено събираме определена информация, когато използвате приложението от мобилното си устройство, като например потребление, видяна информация и технически данни, включително типа на ползваното от вас мобилно устройство, уникалния идентификатор на устройството ви, IP адреса на устройството ви, мобилния ви оператор и операционна система, типа на използваните от вас мобилни интернет браузъри и информация относно начина, по който използвате приложението. Нашите приложения обикновено не събират точна информация относно местоположението на мобилното ви устройство и ще направят това само ако бъдете изрично подканени да дадете съгласието си за това. Можете винаги да управлявате предпочитанията си за местоположението по всяко време чрез коригиране на настройките на устройството си. Ако родител или настойник разбере, че детето му ни е предоставило информация, разкриваща самоличността, чрез приложение и без надлежното съгласие, моля, свържете се с нас на адрес apps.emea@turner.com, за да изтрием тази информация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

За конкретни еднократни заявки от посетители, електронните им адреси ще се събират и използват само във връзка с конкретната еднократна заявка.
Използваме личната информация на посетителите, събрана във връзка с нашите дейности, само за вътрешни цели, като например да позволяваме на посетителите да участват в нашите онлайн конкурси, да се абонират за онлайн бюлетини, да ги обслужваме като клиенти и/или за целите, във връзка с които информацията е била предоставена.
Използваме предоставените от децата електронни адреси на техните родители, за да уведомим родителите за получаването на лична информация, като например електронни адреси, от техните деца и за да дадем възможност на родителя да заличи името на детето си от нашите списъци.
Пазим всяка лична информация, която получим от вас чрез конкурс, за срока, необходим за успешното излъчване на победители, присъждане на награди и провеждане на конкурса.

БИСКВИТКИ

Когато посещавате този сайт, изпращаме „бисквитки“към вашия компютър най-вече, за да подобрим практическата ви работа онлайн. „Бисквитките“са малки файлове, които могат да идентифицират крайното ви устройство и да съхраняват всичките ви лични предпочитания, както и техническа информация. Сами по себе си „бисквитките“не съдържат, нито разкриват лична информация. Ако обаче решите да предоставите на сайта лична информация, тя може да бъде обвързана с данните, съхранявани в „бисквитките“.
Също така може да събираме определена анонимна техническа информация при посещението ви в нашия сайт, като например тип на браузъра, който използвате, тип използвана операционна система и името на домейна на доставчика ви на интернет услуги.
Използваме „бисквитки“и техническа информация, за да персонализираме посещението ви в нашия сайт (например, за да ви разпознаем по име при връщане в сайта ни) и за да разберем тенденциите при вас. Това ни помага да подобрим дизайна и съдържанието на сайта си за посетителите и подпомага маркетинговите ни инициативи.
Някои области от сайта ни използват „бисквитки“поради конкретна причина, например, за да подпомогнат ефективната работа на онлайн игра. Повечето уеб браузъри Ви позволяват да контролирате начина, по който „бисквитките“се поставят в компютъра Ви, и можете по всяко време да ги настроите така, че да отказват всички „бисквитки“или да Ви информират при всяко изпращане на „бисквитка“. Имайте предвид обаче, че някои части от този сайт може да не функционират правилно, ако откажете използването на „бисквитки“. За повече информация относно „бисквитките“и как да ги деактивирате, вижте правилата ни за тях.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Може да споделяме информация в обобщен вид за посетителите на този сайт с трети страни, включително рекламодатели, бизнес партньори и спонсори, с цел да разберем потребителските тенденции и модели, както и за да поддържаме и подобряваме бизнес отношенията си. Моля, бъдете сигурни, че подобна информация ще бъде анонимизирана, така че самоличността ви да бъде защитена.
Може да споделим лична информация с трети страни, за да придвижим и обработим заявките ви (например, когато поръчате продукт или услуга, може да споделим данните ви с финансова институция трета страна за обработка на плащането за поръчката ви). Може също да споделим данните ви с трети страни (например с одитори или юрисконсулти), за да получим експертно становище.
Агентите и контрагентите, които имат достъп до личната информация, са длъжни да я защитават съгласно разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност, като например не използват данните за други цели освен за извършване на предоставяните от тях услуги.
Може да разкрием лична информация, която съхраняваме, в отговор на съдебно производство, например в отговор на съдебна заповед или призовка. Може също да разкрием такава информация при поискване от страна на правораздаващ орган или ако считаме, че е необходимо за извършването на разследване, предотвратяването или предприемането на действия във връзка с незаконна дейност, при съмнения за извършване на измама, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице, нарушения на нашите Условия за ползване или ако другояче се изисква по закон. В допълнение може да прехвърляме информация, разкриваща самоличността Ви, ако ние или някое от нашите бизнес подразделения бъдат придобити, продадени или слети с друго дружество.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Някои от нашите сайтове съдържат връзки към други сайтове, където практиките по отношение на информацията могат да се различават от нашите. Например, ако кликнете върху рекламен банер, при това може да напуснете този уебсайт. Това включва връзки от рекламодатели, спонсори на канали и партньори, които може да използват наши логотипи на базата на договори за съвместна популяризация на търговска марка. Посетителите следва да направят справка с декларациите за поверителност на другите сайтове, тъй като не носим отговорност за тях, нито контролираме информацията, която се изпраща до или се събира от такива трети страни.
Понякога може да предлагаме съдържание (например конкурси, томболи или промоции), спонсорирано от или съвместно с посочени трети страни. По силата на тези взаимоотношения третите страни може да получат лична информация, която доброволно предоставяте за участие в дейността на сайта. Не носим отговорност за, нито контролираме начина, по който тези трети страни използват тази информация. Ще ви уведомим обаче в момента на искането на лична информация, ако тези трети страни ще се сдобият с нея.
Може да използваме реномирана трета страна, която да представя или пуска рекламите, които може да виждате в този сайт (моля, за повече подробности вижте правилата ни за „бисквитките“). Настоящата Декларация за поверителност не обхваща използването на информация, която рекламен сървър на трета страна може да е събрал от вас.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ И СЪОБЩЕНИЯ

Въпреки че в интернет не може да се гарантира абсолютна сигурност, искаме да ви уверим, че сме предприели мерки за сигурност с цел да защитим поверителността на личната ви информация. Ще продължим да поддържаме и подобряваме тези мерки в бъдеще и в съответствие с развитията в законовата уредба и технологичната среда.
Можете по всяко време да се свържете с нас на адрес privacy.bg@turner.com, за да видите личната информация, която сме събрали чрез този сайт и която се отнася за вас, а в определени случаи – за децата ви, и да ни помолите да извършим необходимите промени, за да коригираме или актуализираме информацията ви. За да защитим поверителността и сигурността ви, ще предприемем разумни стъпки да потвърдим самоличността ви преди предоставянето на достъп.
Ако решим да променим настоящата Декларация за поверителност, промените ще бъдат публикувани в тази страница, така че винаги да сте наясно относно информацията, която събираме, как я използваме и при какви обстоятелства я разкриваме. Няма да използваме или разкриваме предоставена ни лична информация по начини, нямащи отношение към гореописаните, без да ви уведомим и да ви предоставим възможност да се откажете от тези нямащи отношение употреби.
Ако имате въпроси или коментари по отношение на настоящата Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас на: privacy.bg@turner.com.

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

За нас е важно децата да се забавляват в нашите сайтове по отговорен начин. Именно затова ги приканваме да се консултират с родителите си, преди да предоставят лична информация. Също така приканваме родителите да контролират онлайн дейностите на децата си, като например да използват инструменти за родителски контрол, предоставяни от различни производители на софтуер и онлайн услуги. Тези инструменти са в помощ на осигуряването на безопасна онлайн среда за децата. Същите инструменти могат също така да предотвратят предоставянето от страна на децата на тяхното име, адрес и други лични данни без разрешението на родител.

Cartoon Network Online
Turner Broadcasting System Europe Limited
16 Great Marlborough Street
London
W1F 7HS
England
(седалище: Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS)